Χρίστος Ποτσίδης 
Pastry chef και ιδιοκτήτης του «Bake and Roll»