Σημείωση: Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα στο Foodsaver (εκτός των υλικών με*).