Η συνταγή είναι διασκευή και πάρθηκε από το «κιτάπι» συνταγών της θείας μου Αγγελικής.