Η Φλωρεντία Κυθραιώτου μας φτιάχνει ένα αρωματικό φασιανό.