∆ηµήτρης Αλεξάνδρου
Executive Chef «Asterias Beach Hotel»
Κωνσταντίνος Ευγενίου
Restaurant Chef στο «Koralli»