Τα petits pots (πετί ποτ), από τα οποία πήρε το όνοµά του το κλασικό αυτό γλυκό της γαλλικής κουζίνας, είναι τα µικρά κεραµικά ηµισφαιρικά σκεύη που έψηναν µέσα την κρέµα.