Σημείωση: Το lollo rosso μπορείτε να το αντικαταστήσετε με ένα endive ή 1/4 συνηθισμένου μαρουλιού.