Σημείωση: Το ειδικό κουταλάκι για μπαλίτσες λέγεται “cuillère parisienne”- κουταλάκι παρισιέν- και μοιάζει με κουτάλι του παγωτού, μόνο που είναι πολύ πιο μικρό. Θα το βρείτε στα ειδικά καταστήματα και καλές υπεραγορές. Γλυκόζη θα βρείτε σε καλές υπεραγορές, αλλά και στα φαρμακεία.