Χρόνια δοκιμών, δεκάδες γκάμον σε δοκιμασία, άλλα πολύ αλμυρά, άλλα πολύ γλυκά και επιτέλους ορίστε το καλύτερο γκάμον! Αλήθεια.