Να ένα πιάτο που δεν θα μπορέσει να του αντισταθεί κανείς, μικρός ή μεγάλος. Όσο εύκολο και αν νομίζετε ότι είναι, την τέχνη του τη θέλει, οπότε δείτε πώς θα επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.