Τετάρτη

ΠΡΩΙΝΟ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

ΒΡΑΔΙΝΟ

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ