•Τις συνταγές μας τις εμπιστεύτηκε ο chef Ηρόδοτος Δαμάλης.