Αν και ο καπαμάς φτιάχνεται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, εντούτοις τα υλικά διαφέρουν. Άλλοι βάζουν χοιρινό, άλλοι αρνί ή κατσίκι (ρίφι), ενώ κάποιοι παραλείπουν εντελώς το κρέας.