Τη συνταγή μας την εμπιστεύτηκε η κ. Debbie Νεοκλέους.