ΤΙΡ
Παραδοσιακό ψωμί. Το όνομα «δαχτυλιά» το πήρε από τα δάχτυλα, γιατί είναι χωρισμένο σε λωρίδες.