Κλασική συνταγή που γίνεται μόνο με κρέμα γάλακτος και που μπορεί
να μην είναι της καθημερινότητας, αλλά είναι υπέροχη!