Τη γνωρίσαμε μέσα από το «Dancing With The Stars», όπου στέφθηκε νικήτρια. Η Μαρία Αντιμισάρη, είναι το πρόσωπο της νέας διαφημιστικής καμπάνιας της Γαλακτοβιομηχανίας ΖΗΤΑ και μέσα από το χορό μας εξηγεί γιατί το ΖΗΤΑ στραγγιστό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής της διατροφής.