• Τη συνταγή μας την εμπιστεύτηκε η κ. Δέσπω Σκορδή, από το Δάλι.