Χρίστος Ποτσίδης
Pastry chef, ιδιοκτήτης του «Bake and Roll»