Μια ιδιαίτερη σαλάτα από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου.