Τips
Το σφιχτό αβγό θέλει βράσιμο 10 λεπτά. Εάν το θέλετε να κρατά λίγο μπορεί να το βράσετε 7 λεπτά έτσι ώστε να είναι στο κέντρο του πιο υγρό.