Τips
Στο εσωτερικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι άλλο αλλαντικό θέλετε εσείς.