Σημείωση: Οι πέρδικες μπορούν να μείνουν σκεπασμένες στο ψυγείο για δύο μέρες.