∆ηµήτρης Αλεξάνδρου

Executive Chef «Asterias Beach Hotel»

Κωνσταντίνος Ευγενίου

Restaurant Chef στο «Koralli»