Μικρά µυστικά: Πριν ξεκινήσετε το ψήσιµο, το κρέας πρέπει να µην είναι παγωµένο (ούτε καν κρύο) – να έχει τη θερµοκρασία δωµατίου (και προς Θεού, µην τολµήσετε ποτέ να κάνετε απόψυξη στα µικροκύµατα. Θα το καταστρέψετε).