Αν δεν βρείτε φρέσκιες πολύ µικρές σουπιές, µπορείτε να πάρετε πολύ µικρά καλαµαράκια. Υπάρχουν και κατεψυγµένες, έτοιµες, καθαρισµένες, που είναι πολύ καλές. Όµως υπολογίστε το βάρος τους σωστά (όπως και σε όλα τα θαλασσινά, στο πακέτο πάντα υπάρχει και νερό): Τα 400 γρ., για παράδειγµα, έχουν στραγγισµένο βάρος 320 γρ.).