Τip: Αν θέλετε µπορείτε να σχηµατίσετε ένα στενόµακρο καρβέλι, να το κόψετε σε φέτες και να το ενώσετε ξανά από την αντίθετη πλευρά. ∆ηλαδή την άκρια που είναι δεξιά να τη βάλετε αριστερά και να προσθέτετε τα υπόλοιπα κοµµάτια βάζοντας την εξωτερική τους πλευρά εσωτερικά. Τα βάζετε στο σουσάµι και µεταφέρετε στο ταψί.