Το ψήσιμο γίνεται ακριβώς όπως στη  «», μόνο που η γέμιση διαφέρει.