Παραλλαγή: Αντικαθιστάτε τις µπανάνες µε χρυσόµηλα και ελαφρά καβουρδισµένα αµύγδαλα.