Σηµείωση: Μπορείτε εκτός από κέικ να συνοδεύσετε τη φοντύ µε φρούτα και marshmallows.