Μία συνταγή από τον Σεφ Κυριάκο Κυριάκου

Σημείωση: Το ψήσιμο του στέικ

Το κρέας πρέπει να μην είναι παγωμένο, να το ψήσετε στα γρήγορα και να το γυρίσετε μόνο μια φορά στο μέσο του ψησίματος. Χρησιμοποιήστε ένα ρολόι για χρονόμετρο. (Το μικρό νούμερο είναι για στέικ πάχους μέχρι 2 εκ. το μεγάλο για 2 ½ εκ. περίπου): Για ελαφρά ψημένο (medium rare) 2-3 λεπτά από την κάθε πλευρά για μέτρια ψημένο (medium) 3-5 λεπτά από την κάθε πλευρά και για καλοψημένο (well done), το ψήνετε 3-5 λεπτά περισσότερο. Όμως το καλοψημένο στέικ γίνεται σκληρό! Αφήνετε το στέικ σε ζεστό πιάτο για 4-5 λεπτά πριν το σερβίρετε. Οι ίνες του θα χαλαρώσουν και το κρέας θα είναι πιο τρυφερό.