Σημείωση: Το τυρί κρέμα (Cream Cheese) πρέπει οπωσδήποτε να είναι ξεπαγωμένο για να χτυπηθεί καλά. Το βγάζετε από το ψυγείο για τουλάχιστον ½ ώρα πριν το χρησιμοποιήσετε και το στραγγίζετε.