Ευγενία Μιχαήλ
διαιτολόγο – διατροφολόγο (evgeniamichael@hotmail.com)