ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ
*Μixologist, Μanager στο Coffee n’ Liquor